GSOMEM / GAZİANTEP SANAYİ ODASI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Meslek Etiği Eğitimi

Meslek Etiği Eğitimi

Meslek Etiği Eğitimi
EĞİTİMİN ADI Meslek Etiği Eğitimi
KOD MD-107
AMACI Bu eğitimle meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
EĞİTİM İÇERİĞİ

• Etik kavramı,
• Etik ve ahlak kavramlarını incelemek,
• Etik sistemlerini incelemek,
• Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek,
• Meslek etiğini inceleme,
• Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,
• Sosyal sorumluluk kavramını incelemek,
• İş yerinde etik ortam sağlamak.

EĞİTİMCİLER Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında ayrıca uzmanlığı olan eğitmen, yönetici ve öğretim elemanları, Meslek etiği konusunda eğitim almış alan öğretmenleri görevlendirilir.
KİMLER KATILABİLİR

• Okuryazar olmak, • 18 yaşını tamamlamış olmak.

HER BİR KURS GRUBU SAYISI 20 Kişi
EĞİTİM SÜRESİ 8 Saat
EĞİTİM YERİ GSO-MEM Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi