GSOMEM / GAZİANTEP SANAYİ ODASI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

İletişim Yöntem ve Teknikleri

İletişim Yöntem ve Teknikleri

İletişim Yöntem ve Teknikleri
EĞİTİMİN ADI İletişim Yöntem ve Teknikleri
KOD MD-102
AMACI İletişim yöntem ve teknikleri kursunu bitiren bireyin; İletişim Yöntem ve Tekniklerine ait temel bilgi ve becerileri kazanabilmesi, kendini doğru ifade edebilme, kişisel özelliklere göre, davranış biçimi geliştirebilme, etkin iletişim kurması, beden dili ile iletişim kurması, sağlıklı iletişim kurması, grup iletişimi kurması, örgüt iletişimi kurması, telefonla iletişim kurmasına ilişkin yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır
EĞİTİM İÇERİĞİ

• Etkin iletişim,
• Beden dili,
• Sağlıklı iletişim,
• Grup iletişimi,
• Örgüt iletişimi,
• Telefonla iletişim

EĞİTİMCİLER Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan tüm öğretmenler, İletişim alanında lisansüstü, lisans ve ön lisans eğitimi almış kişiler.
KİMLER KATILABİLİR

• İletişim becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyan veya insanlarla birebir iletişim kurarak çalışan herkes katılabilir.

HER BİR KURS GRUBU SAYISI 20 Kişi
EĞİTİM SÜRESİ 168 Saat
EĞİTİM YERİ GSO-MEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi