GSOMEM / GAZİANTEP SANAYİ ODASI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Fitil (Finisör) Makineci

Fitil (Finisör) Makineci

Fitil (Finisör) Makineci
EĞİTİMİN ADI Fitil (Finisör) Makineci
KOD MT-105
AMACI Fitil (Finisör) makinesi proseslerini uygulayabilen, fitil üretimi için gerekli olan araç, gereç ve donanımları kullanabilme bilgi ve becerilerine sahip makine operatörleri yetiştirmeyi amaçlar.
EĞİTİM İÇERİĞİ

• İplikçiliği sınıflandırmak ve kullanılan hammaddeleri ayırt etmek, 
• Numunelerin, terazi ve çıkrığı kullanarak numara metrik hesaplarını yapmak, 
• Fitil (finisör) yapmak.

EĞİTİMCİLER Tekstil teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları, Bu programla ilgili yeterlikleri almış usta öğreticiler.
KİMLER KATILABİLİR

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,
• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

HER BİR KURS GRUBU SAYISI 20 Kişi
EĞİTİM SÜRESİ 80 Saat
EĞİTİM YERİ GSO-MEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi