GSOMEM / GAZİANTEP SANAYİ ODASI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA BETON-BETONARME DENEYLERİ

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA BETON-BETONARME DENEYLERİ

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA BETON-BETONARME DENEYLERİ
EĞİTİMİN ADI DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA BETON-BETONARME DENEYLERİ
KOD MT-702
AMACI Depreme dayanıklı yapı konusunda birtakım sismik aletleri kullanabilme becerisi olan, tahribatlı ve tahribatsız deney aletlerini kullanabilen, beton karışım hesaplarında deneyimli, şantiye laboratuvarının kurulması ve işletilmesi konusunda çalışabilecek, hazır beton tesislerinin çalıştırılabilmesi konularında donanımlı kişi/kişilerin yetiştirilmesi amaçlanır.
EĞİTİM İÇERİĞİ

• Beton deneyleri yapmak,
• Beton formları kullanmak.

EĞİTİMCİLER Üniversitelerde görevli akademisyenler, İnşaat Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan öğretmenleri, İnşaat Mühendisliği dalında Yüksek Lisans derecesi bulunanlar, Laboratuvar denetim elemanı belgesi olanlar.
KİMLER KATILABİLİR

• İnşaat Mühendisleri, Harita Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Maden Mühendisleri, Malzeme Mühendisleri, Mimarlar, Jeologlar, Kimyagerler, Fizik Bölümü Lisans mezunları veya 4 yıllık Lisans mezunları,
• İnşaat Teknolojisi Alan Öğretmenleri,
• İnşaat Teknikerleri ve iki yıllık Ön Lisans mezunları

HER BİR KURS GRUBU SAYISI 20 Kişi
EĞİTİM SÜRESİ 80 Saat
EĞİTİM YERİ GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi