GSOMEM / GAZİANTEP SANAYİ ODASI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
EĞİTİMİN ADI Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
KOD MD-202
AMACI İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmayı amaçlar.
EĞİTİM İÇERİĞİ
 • Genel konular
  a Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  b. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  c. İşyeri temizliği ve düzeni,
  d. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • Sağlık konuları
  a. Meslek hastalıklarının sebepleri,
  b. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  d. İlkyardım 
 • Teknik konular
  a. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  b. Elle kaldırma  ve taşıma,
  c. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  d. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  e. Ekranlı araçlarla çalışma,
  f. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  g. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  h. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  i. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
   j. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  k. Tahliye ve kurtarma
EĞİTİMCİLER İş güvenliği uzmanları, İş yeri hekimleri.
KİMLER KATILABİLİR

• Okur-yazar olmak,
• Bir iş yerinde çalışan olduğunu belgelendirmek.

HER BİR KURS GRUBU SAYISI 20 Kişi
EĞİTİM SÜRESİ Az tehlikeli işyerleri için en az 8 Saat, Tehlikeli işyerleri için en az 12 Saat, Tehlikeli işyerleri için en az 16 Saat
EĞİTİM YERİ GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi