GSOMEM / GAZİANTEP SANAYİ ODASI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Score Eğitimi

Score Eğitimi

Score Eğitimi

KOBİ’lerin verimliliğini ve rekabet gücünü artırma hedefiyle ILO-Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından tasarlanan; içerisinde, işletme çalışanları, yöneticileri ve sahiplerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri barındıran SCORE programına başvurular devam etmektedir.

 

SCORE Programı, aşağıdaki konular üzerine kurulmuş eğitimler ve devamında sağlanan birebir danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin sürdürülebilir ve insana yakışır işler ve iş ortamları yaratmasını ve bu sayede daha verimli ve rekabet gücü artmış işletmeler haline getirilmesini hedeflemektedir:

•İşyerinde İşbirliği

•İşyerinde Temizlik ve Düzen için 5S

•İşletmenizde İletişim

•Adil İnsan Kaynakları Politikaları

•Verimliliğin Artırılması•

İşletmenizdeki İyileştirmelerin Ölçülmesi

•Önce Kalite

•Verimlilik için İş Sağlığı ve Güvenliği

•Temiz Üretim Aracığıyla Verimlilik

 

SCORE programına katılım ücretsiz olup, programaaktif katılarak rekabet gücünü arttırmak isteyen tüm işletmeler başvuru yapabilirler.

 

GSO-MEM-Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek olan eğitimlere katılmak isterseniz ön başvuru amacıyla ekteki formu doldurarak info@gsomem.com.tr adresine veya 503 00 44 nolu faksa göndermeniz rica olunur.

 

SCORE PROGRAM AKIŞI ;

 

•SCORE eğitmenleri ön-değerlendirme yapmak üzere ilk yarım günlük işletme ziyaretini gerçekleştirir.

•İşletme yönetimi eğitimlere katılacak 2 beyaz yaka yöneticive 2 mavi yaka çalışan olmak üzere toplam 4 kişi belirler.

•Tüm katılımcı işletmeler (4-5 işletme) birlikte aynı ortamda 2 tam gün boyunca eğitim alır.  

•İki günlük eğitimleri takip eden ilk bir hafta içerisinde, işletmeden sorumlu eğitmen işletmeyi ziyaret eder ve işletme iyileştirme ekibinin ilk toplantısına eşlik eder.

•İşletme ziyaretinin ardından tüm katılımcı işletmelerin bir araya geldiği 3. gün eğitimi düzenlenir ve eğitimler tamamlanır. 

•Eğitimlerin tamamlanmasını takip eden 13 hafta içinde(4. Hafta,8.Hafta, 13. Hafta) ilgili eğitmen işletme ziyaretleri gerçekleştirir.

•Eğitmenler ziyaretlerin dışında; işletmenin ilgili çalışanları ya da yöneticilerinin SCORE programı ve uygulamaları ile ilgili her türlü soru ve görüşü için iletişimde olur.